اب یا واکنشی التهابی در رحم می شن که واسه اسپرما سمیه. آی یودیا ممکنه باعث لکه بینی شن و عادت ماهیانه رو بی نظم کنن. بعضی از آی یو دیا هم ممکنه به پریودهای سنگین تر با گرفتگی عضلات شدیدتر منجر شن.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   شکست دادن خجالت زدگی با چند پیشنهاد کارا و موثر - قسمت 2