این مقاله مدل الماس پورتر رو توضیح می ده که به وسیله مربی راه حل، مایکل پورتر به شکلی کاربردی ایجاد شده و شامل یک مثال هم می شه. پس از مطالعه این مقاله با اصول ریشه ای این راه حل قوی و امتیازات رقابتی این وسیله جدا سازی وتحلیل آشنا میشید.

 

مدل الماس پورتر چیه؟

پروفسور بخش ی راه حل در آمریکا، مایکل پورتر یک مدل اقتصادی واسه موفقیت کسب و کارای کوچیک ایجاد کرده که به اونا کمک می کنه نقاط قوت رقابتی شون رو در بازار جهانی بفهمن. مدل الماس پورتر با نام نظریه ی الماس پورتر درباره امتیازات ملی یا مدل الماس دوبرابر پورتر هم شناخته می شه. این نام به خاطر این واسه مدل پورتر انتخاب شده که همه عواملی که در رقابت تجارت جهانی مهم هستن، به نقاط یک الماس شباهت دارن. مایکل پورتر فرض می کنه که رقابتی بودن یک کسب وکار به کارکرد دیگر کسب وکارها مربوط می شه. علاوه براین دیگر عوامل در یک زنجیره ارزش از راه روابط از راه دور یا زمینه محلی یا منطقه ای در هم گره خورده ان.

خوشهای مدل الماس پورتر

عوامل مهم در مدل الماس پورتر واسه ورود به میدون تجارت جهانی  آموزشی

مایکل پورتر از ایده ی خوشها واسه اجناس برابر یه گروه استفاده کرده که در اون فشار رقابتی خیلی زیادی هست. کسب وکارهایی که در یک خوشه قرار دارن همدیگه رو تحریک می کنن و باعث افزایش باروری، تقویت نوآوری و بهبود نتایج کسب وکار می شه. شرکتایی که درون اینجور خوشهایی کار می کنن، فعالیت هاشون با توجه به مدل الماس پورتر توضیح داده می شه.

علاوه براین اونا از این امتیاز برخوردارن که می تونن عالی درون بازارهای جهانی حرکت کنن، حضورشون رو در این بازارها حفظ کنن و خوب از پس رقابت بین المللی برآیند. یک مثال خوب از خوشهای بزرگ، صنعت ساعت سازی در سوئد و فیلم سازی در هالیووده.

امتیازات بین المللی

عوامل مهم در مدل الماس پورتر واسه ورود به میدون تجارت جهانی  آموزشی

سازمانا می تونن از مدل الماس پورتر واسه ترجمه کردن امتیازات ملی شون به امتیازات بین المللی استفاده کنن. مدل الماس پورتر پیشنهاد می ده که مبنای ملی یک سازمان نقش مهمی در ایجاد فایدهایی در سطح جهانی بازی می کنه. این مبنای خونگی عوامل بنیادینی جفت و جور می کنه که از سازمان حمایت می کنن. این عوامل شامل حمایتای دولتی می شه اما حمایت دولت می تونه مانع تشکیل امتیازات در رقابت جهانی هم باشه. عوامل تعیین کننده ای که پورتر مشخص می کنن، به توضیح زیر هستن:

۱. شرایط و عوامل داخلی

این شامل شرایط درون یک کشوره که به عوامل تولید مربوط می شن؛ عواملی مثل علم و زیرساختا. این عوامل به رقابت در هر صنعت خاص مربوط می شن. میشه این عوامل رو به شکل منابع مادی، منابع انسانی (هزینه نیروی کار، صلاحیتا و تعهدات)، منابع علم و زیرساختا مشخص کرد. می تونه شامل عواملی مثل کیفیت تحقیق یا توانایی تبدیل شدن به پول در بازار سهام و منابع طبیعی مثل آب وهوا، مواد ساده و نفت باشه. این عوامل می تونن امتیازات رقابتی در سطح جهانی بسازن.

عوامل مهم در مدل الماس پورتر واسه ورود به میدون تجارت جهانی  آموزشی

۲. صنایع در رابطه و حمایت کننده

موفقیت یک بازار به وجود تأمین کنندها و صنایع در رابطه بستگی داره. تأمین کنندهای رقابتی می تونن باعث تقویت نوآوری و جهانی سازی شن. جدا از اینکه تأمین کنندها، سازمانای در رابطه هم نقش مهمی بازی می کنن. اگه یک سازمان موفق باشه، می تونه به سازمانای در رابطه و وابسته اش هم کمک کنه. این سازمانا می تونن از علم عملی هم سود ببرن و با تولید اجناس مکمل به همدیگه کمک کنن.

۳. شرایط خواسته داخلی

در این عامل تعیین کننده، سوال کلیدی اینه که چه عواملی باعث موفقیت یک بازار می شه؟ وجود بازار و اندازه اون چقدره؟ همیشه تعاملی بین صرفه جوییای اندازه، هزینه های حمل ونقل و اندازه بازار هست. اگه یک محصول بتونه به اندازه کافی صرفه جوییای اندازه بسازه، می تونه واسه شرکتای دیگر این سود رو داشته باشه که از یک نقطه به بازار خدمت رسانی کنن. علاوه براین میشه این سوال رو مطرح کرد: اثر این عوامل روی سرعت و جهت نوآوری و پیشرفت اجناس چیه؟

۴. راه حل، ساختار و رقابت

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   کلی فروشی چیه و در کسب و کارای اینترنتی چه جایگاهی داره؟ 

عوامل مهم در مدل الماس پورتر واسه ورود به میدون تجارت جهانی  آموزشی

این عامل به روشی که یک سازمان خود رو مدیریت و منظم می کنه، اهداف بنگاه و میزان رقابت درون فرهنگ اون مربوط می شه. جدا از اینکه این بر شرایط درون یک کشور تمرکز می کنه که مشخص می کنه یک شرکت در کجا باید قرار بگیره. جنبه های فرهنگی نقش مهمی در این موضوع بازی دارن. این عوامل در مناطق، استانا و کشورای مختلف می تونن متفاوت باشن و عواملی مثل مدیریت، روحیه ی کار و رفت و امد بین شرکتا در فرهنگا مختلف به شکلای متفاوتی شکل می گیرن. این موارد می تونن در شرایط خاصی که یک شرکت درون کشور دیگری تأسیس می شه، امتیازات و معایبی واسه شرکتا به همراه داشته باشن. به باور ی پورتر رقابت داخلی و جست وجوی دائمی واسه امتیازات رقابتی درون یک کشور، می تونه به سازمانا کمک کنه تا امتیازات رقابتی در سطح جهانی به دست بیارن. جدا از اینکه عواملی که در بالا به اونا اشاره شد، مایکل پورتر به عواملی مثل دولت و اتفاقات اشاره می کنه که بر رقابت بین شرکتا اثر می ذاره.

۵. دولت

دولت می تونه نقش بسیار قدرتمندی در پیشرفت صنایع و شرکتا چه در داخل کشور و چه در بازارهای بین المللی داشته باشه. کمکای مالی دولتی و ایجاد زیرساختا (جاده، فرودگاه) و سرمایه گذاری در آموزش و سلامتی می تونه، اثر زیادی داشته باشه. دولت می تونه شرکتا رو تشویق کنه تا از منابع انرژی جانشین یا سیستمای زیست محیطی جانشین تأثیرگذار بر تولید استفاده کنن. این کار می تونه از راه اختصاص کمکای مالی یا تشویق کنندهای مالی دیگر انجام شه.

۶. اتفاقات

مایکل پورتر اشاره می کنه که در بیشتر بازارها شانس و اتفاق نقش مهمی داره. این موارد واسه اون دسته از شرکتای نوآور فرصتایی ایجاد می کنن که از شروع فعالیتای جدید ترسی ندارن.

کارآفرینا معمولا شرکت هاشون رو در کشورهای خودشون راه میندازن و که شاید امتیاز اقتصادی خاصی واسه شون نداشته باشه؛ درحالی که شروع همین کار در بیرون از مرزهای کشور شون می تونه فرصتای بیشتری واسه اونا جفت و جور کنه.

مثالی از مدل الماس پورتر

عوامل مهم در مدل الماس پورتر واسه ورود به میدون تجارت جهانی  آموزشی

بعضی از بررسی گران کسب وکار بررسی ای درباره رابطه از راه دور از راه گوشی موبایل انجام دادن.

شرایط خواسته

 • تغییر در امکانات گوشی موبایل واسه رابطه از راه اینترنت.
 • افزایش تعداد دارندگان گوشی موبایل؛ استفاده از گوشی موبایل ارزون تر شده و درنتیجه افراد بیشتری امکان استفاده از اونو پیدا کردن.
 • ظهور کسب و کارای آنلاین مثل تولید اپلیکیشن.
 • دولت یکی از کشورها روی مقررات بازار گوشی موبایل اثر می ذاره.

عوامل کمکی

 • دولت یکی از کشورا به طور همیشگی روی سیاستای مربوط به IT اثر می ذاره.
 • نیروی کار در بخش ی IT درحال رشد و پیشرفت.
 • سطح آموزشا در بخش ی گوشی موبایل و اینترنت بالاست.
 • یکی از شرکتا امتیازات جغرافیایی خوبی در بخش ی IT داره.

صنایع در رابطه و حمایت کننده

 • این شرکت در بازار ریزتراشها پیش روست.
 • دو کشور هست که شرکای هدف واسه این صنعت هستن.
 • دولت برنامه داره تا در بخش تحقیق و پیشرفت گوشی موبایل و پیشرفت IT سرمایه گذاری کنه.
 • یکی از کشورها در همه اجناس مربوط گوشی موبایل و IT پیش روست.

ساختار و راه حل شرکت

 • شرکتای خطرپذیر با تکنولوژی IT بالا.
 • شرکتا و کسب و کارای کوچیک و بزرگ در بخش ی IT.
 • رقابت در بازار رابطه از راه دور از راه گوشی موبایل.
 • پیدایش جایگاه ویژه ی بازار از راه پیشرفت دائمی و پیشرفت تکنولوژی گوشی موبایل.

امتیازات

یک سازمان با استفاده از مدل الماس پورتر می تونه مشخص کنه که کدوم عوامل باعث ایجاد مزیتای رقابتی در سطح ملی می شن. پس از اون، مدل الماس پورتر معمولا واسه بین المللی کردن کسب وکار به کار میره. مایکل پورتر بر این باوره که همه عوامل واسه رقابت یک شرکت با رقبای خارجی اش لازمن. یک شرکت می تونه با درنظرگرفتن این موارد اهداف استراتژیکش رو صورت بندی کنه.
دسته‌ها: آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید